درباره وصول

سایت وصول با توجه به نیازهای مجتمع های مسکونی و تجاری پیاده سازی شده است. هدف از راه اندازی این سامانه ایجاد ابزار برای کسانی است که مدیریت مجتمع ها را به عهده داشته و با چالش های گوناگون در این مساله روبرو هستند. از جمله این چالش ها می توان به زمان بر بودن صدور صورتحساب های اشتراکی مانند قبض آب کنتورهای حجمی، شارژ و صورتحساب متفرقه که باید به تناسب هر یک اعضا تغییر یافته و به اطلاع عضو رسانده شود.

سیستم وصول امکانات زیر را در اختیار مدیران و اعضای مجتمع ها قرار می دهد:

 • صدور صورتحساب
 • محاسبه صورتحساب خاص
 • خروجی چاپی شارژ و قبوض
 • ثبت وصول
 • اطلاع رسانی با ایمیل
 • اطلاع رسانی با پیامک
 • تکرار خودکار صورتحساب
 • مشاهده صورتحساب توسط عضو
 • امکان دریافت مستقیم صورت وضعیت توسط اعضا
 • گزارش بیلان کاری مجتمع
 • گزارش اعضای بدهکار
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر از صفحه تماس با ما استفاده کنید.