شرایط استفاده

  • مسئولیت حفاظت از شناسه و کلمه عبور به عهده کاربر می باشد و در صورتی که در اختیار دیگران قرار داده شده واحیانا مورد سوء استفاده قرار گیرد، مسئولیتی متوجه سایت وصول نخواهد بود.
  • اطلاعات موجود در سامانه وصول متعلق به کاربری است که در سایت ثبت نام کرده است و در صورت تغییر در مدیریت مجموعه و نیاز به انتقال شناسه به کاربر دیگر این کار با هماهنگی و توافق کاربران با یکدیگر انجام می شود و سایت وصول دخالتی در این زمینه نخواهد داشت.
  • سایت وصول سعی می کند با به کارگیری فناوری و توانایی های نیروهای خود، خدمات را به صورت پیوسته در اختیار کاربران قرار دهد ولی بستر اینترنت و میزبانی سرورها ممکن است دچار مشکلات موقت گردیده و ادامه سرویس را مختل کند. در چنین حالتی، تعهدی متوجه سایت وصول نخواهد بود.
  • امنیت در فضای اینترنت نسبی است لذا سایت وصول نمی تواند تعهد مطلق در مورد امنیت داشته باشد ولی متعهد می شود که به صورت منظم از اطلاعات کاربران، نسخه پشتیبان تهیه کرده و از آن به خوبی حفاظت نماید.
  • سایت وصول یک سامانه ارائه خدمت به مدیران مجموعه هاست و براساس دریافت هزینه اشتراک فعالیت می کند. این سایت در قبال تمام کسانی که در سایت عضو شده اند، متعهد به ارائه خدمت می باشد اما اولویت با کسانی است که حق اشتراک سرویس را پرداخت نمایند. کاربرانی که ثبت نام رایگان انجام داده اند نیز در دوره رایگان از خدمات این سایت بهره مند خواهند شد اما این سایت ملزم به ادامه خدمت پس از پایان یافتن دوره رایگان نخواهد بود.